Privacy Policy

Inleiding
Kaai 85 streeft ernaar de persoonlijke gegevens van klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen en te beveiligen. Kaai 85 houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. Kaai 85, gevestigd aan Kaai 1, 4417 ES Hansweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Verwerking van persoonsgegevens
Kaai 85 legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Kaai 85. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Bewaring van persoonsgegevens
Kaai 85 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging van persoonsgegevens
Kaai 85 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kaai85.nl.

Cookies
Kaai 85 gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaai 85 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kaai85.nl.

Wijzigingen
Kaai 85 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Bekijk daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van de Kaai 85.